Polski
English

Aktualności

2022-11-29

SPIN CAMP "Zagadnienia wspomagania decyzji w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach"

Więcej...
2022-09-30

SPIN CAMP "Jak sztuczna inteligencja może zwiększyć bezpieczeństwo w przemyśle za pomocą systemów wspomagania decyzji"

Więcej...
2022-06-15

Projekt SPIN laureatem Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2022

Więcej...
2022-04-22

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 kwietnia br. zmarł dr hab. Antoni Leon Dawidowicz – wykładowca i ekspert Fundacji Progress and Business

Więcej...
2022-03-10

Zapraszamy do obejrzenia programu poświęconego Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, przygotowanego przez prof. Tadeusza Trzaskalika, Członka Rady Fundacji Progress and Business

Więcej...
2022-02-22

Zarząd Wojewódtzwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Rady Programowej na rzecz realizacji projektu SPIN

Więcej...
2022-01-10

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zachęcamy przdsiębiorców do korzystania z bazy "Małopolska nauka"

Więcej...
2021-09-14

Fundacja Progress and Business otrzymała akredytację ośrodka innowacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Więcej...
2021-09-01

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na jesienny cykl seminariów pod hasłem Horyzont Europa dla Biznesu (HE4B)

Więcej...
2021-08-16

Fundacja Progress and Business otrzymała dofinansowanie w ramach programu "Grant na Eurogrant"

Więcej...
2021-06-15

Udział Prezesa Fundacji - prof. Andrzeja M.J. Skulimowskiego w IX Ogólnopolskiej Konferencji pt. ,,Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej – Sopot Conference on Modelling Contemporary Economies”, 21-22 czerwca 2021 r. (online)

Więcej...
2021-06-04

EAI SmartCity360° - siódma doroczna międzynarodowa konwencja online, 24-26 listopada 2021 r.

Więcej...
2021-04-20

“European approaches towards a Sustainable Digitalization” – międzynarodowe sympozjum online, 6 maja 2021 r., w godz. 15.00-18.00

Więcej...
2021-03-15

Polska gospodarzem Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 w dniach 6-10 grudnia 2021 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach

Więcej...
2021-01-25

W dniu 25 stycznia 1991 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego grono Fundatorów-Założycieli powołało Fundację Progress and Business jako pierwsze w Polsce nowoczesne centrum transferu wiedzy i technologii

Więcej...
2021-01-04

Zarząd Fundacji podjął decyzję o włączeniu do zakresu audytów wstępnych w ramach projektu SPIN ocenę potrzeb przedsiębiorców w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych związaną ze skutkami epidemii COVID-19

Więcej...
2020-12-14

Z żalem zawiadamiamy, że zmarł Prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski (1937-2020), Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Progress and Business

Więcej...
2020-10-15

Fundacja Progress and Business członkiem instytucjonalnym European Alliance for Innovation (EAI)

Więcej...
2020-03-06

Zapraszamy małopolskich przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych usług w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ramach projektu SPIN

Więcej...
2019-12-20

Monografie publikowane przez Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress and Business otrzymują 80 pkt MNiSW

Więcej...
2019-10-31

Czołowe miejsca założycieli Fundacji Progress and Business w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza"

Więcej...
2019-10-21

Prezentacja rezultatów projektu Horizon 2020 MOVING podczas konferencji PP-RAI'2019 we Wrocławiu, w dniach 16-18 października 2019 r.

Więcej...
2019-08-12

Fundacja Progress and Business uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 716/19, w dniu 30 kwietnia 2019 br. została wybrana, jako Partner do realizacji projektu "SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - wsparciem dla przedsiębiorców"

Więcej...
2019-06-13

Keynote lecture nt. osiągnięć Fundacji Progress and Business w zakresie foresightu podczas prestiżowej konferencji pt. "Anticipation and Anticipatory Systems: Humans Meet Artificial Intelligence", Uniwersytet Örebro

Więcej...
2019-05-13

Program Horyzont Europa to nowy ramowy program UE w dziedzinie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027

Więcej...
2019-03-12

Przewodniczący Rady Fundacji, prof. Ignacy Kaliszewki jest Współprzewodniczącym konferencji "Portfolio theory and derivative pricing", która odbędzie się w Warszawie w dniach 27-29 marca 2019 r.

Więcej...
2019-01-25

25 stycznia minęła 28 rocznica ustanowienia Fundacji Progress and Business w Krakowie

Więcej...
2018-11-02

Przyznanie akredytacji Fundacji Progress and Business jako Ośrodkowi Innowacji świadczącemu proinnowacyjne usługi dla sektora MŚP

Więcej...

Archiwum aktualności