Polski
English

Aktualności

2020-05-04

Dział Rozowju Kadr Fundacji opublikował kilka nowych lub zaktualizowanych ofert zatrudnienia

Więcej...
2020-03-23

Komunikat dotyczący organizacji pracy Fundacji w okresie zagrożenia wirusem SARS CoV-2 (COVID-19)

Więcej...
2020-03-06

Zapraszamy małopolskich przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych usług w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ramach projektu SPIN

Więcej...
2020-01-10

Fundacja Progress and Business poleca monografię Prof. Piotra Kleczkowskiego pt. „Smog w Polsce” (PWN, 2019)

Więcej...
2019-12-20

Monografie publikowane przez Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress and Business otrzymują 80 pkt MNiSW

Więcej...
2019-10-31

Czołowe miejsca założycieli Fundacji Progress and Business w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza"

Więcej...
2019-10-21

Prezentacja rezultatów projektu Horizon 2020 MOVING podczas konferencji PP-RAI'2019 we Wrocławiu, w dniach 16-18 października 2019 r.

Więcej...
2019-08-12

Fundacja Progress and Business uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 716/19, w dniu 30 kwietnia 2019 br. została wybrana, jako Partner do realizacji projektu "SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - wsparciem dla przedsiębiorców"

Więcej...
2019-07-26

Zapraszamy instytucje kultury i dziedzictwa kulturowego do współpracy przy realizacji międzynarodowego projektu ATLAS 4.0

Więcej...
2019-06-13

Keynote lecture nt. osiągnięć Fundacji Progress and Business w zakresie foresightu podczas prestiżowej konferencji pt. "Anticipation and Anticipatory Systems: Humans Meet Artificial Intelligence", Uniwersytet Örebro

Więcej...
2019-05-13

Program Horyzont Europa to nowy ramowy program UE w dziedzinie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027

Więcej...
2019-04-01

6. Międzynarodowa Konferencja nt. Internetu Pojazdów (IOV) 2019 (The 6th International Conference on Internet of Vehicles IOV 2019), Kaohsiung, Taiwan, 18-21 listopada 2019 r.

Więcej...
2019-03-12

Przewodniczący Rady Fundacji, prof. Ignacy Kaliszewki jest Współprzewodniczącym konferencji "Portfolio theory and derivative pricing", która odbędzie się w Warszawie w dniach 27-29 marca 2019 r.

Więcej...
2019-01-25

25 stycznia minęła 28 rocznica ustanowienia Fundacji Progress and Business w Krakowie

Więcej...
2018-11-02

Przyznanie akredytacji Fundacji Progress and Business jako Ośrodkowi Innowacji świadczącemu proinnowacyjne usługi dla sektora MŚP

Więcej...
2018-10-19

W imieniu Centrum Medialnego Uniwersytetu w Dreźnie zapraszamy do korzystania z platformy MOVING MOOC, która pokazuje jak wykorzystywać technologie Web 2.0

Więcej...
2018-10-04

Konferencja pt. "Anticipation and Anticipatory Systems: Humans Meet Artificial Intelligence", 10-13 czerwca 2019, Uniwersytet Örebro, Szwecja

Więcej...
2018-10-02

The Eleventh International Conference on Information, Process, and Knowledge Management eKNOW 2019, 24 - 28 lutego 2019 r., Ateny, Grecja. Podobnie jak w latach ubiegłych, Konferencja eKNOW 2019 zawierać będzie ciąg sesji poświęconych foresightowi

Więcej...
2018-06-18

Udział przedstawicieli Fundacji w Impact’18 CEE w dniach 13-14 czerwca 2018 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków, poświęcony trendom technologicznym w innowacyjnych branżach oraz wyzwaniom nowoczesnej gospodarki

Więcej...
2018-06-07

Udział Prezesa Fundacji - prof. Andrzeja M.J. Skulimowskiego w “6th conference FTA2018 – Future oriented- technology analysis 2018 – “Future in the making”, 4-5 czerwca 2018 r., Bruksela, Belgia

Więcej...
2018-04-13

5. Międzynarodowa Konferencja nt. Internetu Pojazdów (IOV) 2018 (The 5th International Conference on Internet of Vehicles IOV 2018), Paryż, Francja, 19-22 listopada 2018 r.

Więcej...
2017-11-08

Z dużą satysfakcją informujemy, że Pan prof. Jerzy Klamka – wieloletni Członek Rady Fundacji Progress and Business otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe

Więcej...
2017-03-20

Udział przedstawiciela Fundacji w CEE INNOVATORS SUMMIT w dniach 27-28 marca w Warszawie z udziałem premierów Państw Grupy Wyszehradzkiej

Więcej...
2017-03-10

Foresight usług społecznych w Europie - konferencja końcowa IESI 'ICT-Enabled Social Innovation to support the implementation of the EU Social Investment Package', Bruksela 14-15.03.2017 r.

Więcej...
2016-10-06

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Fundacja Progress and Business podpisały umowę o współpracy

Więcej...
2016-09-01

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych", Rzeszów, Lwów 19-21 września 2016 r.

Więcej...

Archiwum aktualności