Polski
English

Aktualności

2019-03-12

Przewodniczący Rady Fundacji, prof. Ignacy Kaliszewki jest członkiem Komitetu Naukowego konferencji "Portfolio theory and derivative pricing", która odbędzie się w Warszawie w dniach 27-29 marca 2019 r.

Konferencja organizowana jest w ramach Semestru Simons „Modelowanie i kontrola stochastyczna” we współpracy między Instytutem Matematyki i Instytutem Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Ogólnym celem konferencji jest osiągnięcie synergii ze zróżnicowanej specjalistycznej wiedzy reprezentowanej przez uczestników w celu opracowania metodologii, które mogą wykraczać poza klasyczną teorię portfolio, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i obliczeniowym.

Na konferencji swój artykuł “ Economic Impact of AI-Based Knowledge Repositories” będzie prezentował Prezes Fundacji prof. Andrzej M. Skulimowski.

Link do strony konferencji: https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/19-portfolio