Polski
English

Aktualności

2021-09-14

Fundacja Progress and Business otrzymała akredytację ośrodka innowacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Miło nam poinformować, że Fundacja Progress and Business otrzymała akredytację ośrodka innowacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zapraszamy klientów, którzy potrzebują merytorycznego wsparcia dla realizowanej przez siebie działalności innowacyjnej do korzystania z naszych wyspecjalizowanych usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych o charakterze proinnowacyjnym, które mogą przyjmować postać:

 • usług proinnowacyjnych, w tym transfer i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
 • usług wspierających efektywne wdrażanie innowacji, w tym ocenę przedsięwzięć innowacyjnych, doradztwo technologiczne, finansowe, marketingowe, prawne i organizacyjne,
 • kojarzenia przedsiębiorców z pracownikami naukowymi, m.in. poprzez kontakty z CI, z instytucjami badawczo-rozwojowymi oraz z właścicielami technologii i know-how,
 • usług wspierających przedsiębiorców w procesie pozyskiwania środków finansowych i partnerów niezbędnych do realizowania ich aktywności innowacyjnej.

Kategorie proinnowacyjnych usług doradczych Fundacji Progress and Business:

 • Audyt innowacyjności
 • Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji
 • Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji
 • Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji
 • Konsultacja w zakresie selekcji innowacyjnych pomysłów
 • Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych
 • Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii
 • Pomoc w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii
 • Pomoc w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z inwestorem w zakresie rozwijania i/lub wdrażania innowacji
 • Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja
 • Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej/technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji
 • Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacyjnej technologii
 • Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia innowacji
 • Analiza ryzyka wdrożenia innowacji
 • Doradztwo i pomoc w opracowaniu i wdrożeniu pilotażowym innowacji
 • Doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji
 • Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji
 • Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologiczne

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/osrodki-innowacji