Polski
English

Aktualności

2022-12-08

Fundacja Progress and Business otrzymała po raz drugi dofinansowanie w ramach programu "Grant na Eurogrant"

Miło nam poinformować, że Fundacja Progress and Business po raz drugi otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II, Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty  na „Przygotowanie projektu "Progress and Business Knowledge Transfer Centre" w ramach programu „Digital Europe” (umowa z PARP nr POIR.02.03.06-12-0024/22-00) o akronimie PBF-KTC planowanego do realizacji ze środków Programu UE: Digital Europe Programme (DIGITAL), konkurs: DIGITAL-2021-EDIH-01 (European Digital Innovation Hubs) — DIGITAL-SIMPLE (DIGITAL Simple Grants), Proposal number: 101084095. Koszt całkowity projektu 23 250,00 PLN.

Celem konkursu, którego Instytucją Pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej.

Główny cel projektu PBF-KTC: świadczenie zaawansowanych usług z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK/ICT) przez Centrum Transferu Wiedzy Fundacji Progress and Business (PBF-KTC) European Digital Innovation Hub dla innowacyjnych MŚP z Makroregionu Południowego Polski, w szczególności w obszarach sztucznej inteligencji i robotyki autonomicznej. Fundacja w ww. projekcie jest liderem Konsorcjum składającego się z 6 instytucji.

Logotypy - Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

https://www.traditionrolex.com/7

https://www.traditionrolex.com/7