Polski
English

Aktualności

2024-06-03

Prezentacja osiagnięć zespołu CNDP Fundacji pt. “Modelling the evolution of AI technologies: a balance of future benefits and risks” podczas konferencji ESOF2024 w ramach EuroScience Open Forum, 13.06.2024 r., Katowice

Konferencja ESOF2024 (EuroScience Open Forum) odbędzie się w dniach 12-15.06.2024 r. w Katowicach.

Nadrzędnym celem konferencji ESOF2024 (odbywającej się co dwa lata) jest eksploracja związków między nauką a społeczeństwem, warunków prowadzenia badań naukowych oraz ich wpływu na społeczeństwo. W obliczu globalnych wyzwań i w celu zwiększania międzynarodowej współpracy, naukowcy chcą dyskutować o nauce jako czynniku zmian w codziennym życiu, a także o tym, jak życie zmienia naukę.

Na konferencji będą między innymi prezentowane osiągnięcia zespołu Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowania Fundacji Progress and Business dotyczące budowy modelu ewolucji technologii sztucznej inteligencji (AI): równowaga przyszłych korzyści i zagrożeń opracowane w ramach projektu SCETIST „Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Rezultaty te przedstawił Prezes Fundacji - prof. Andrzej M.J. Skulimowski.

Rozszerzone streszczenie prezentowanego artykułu można znaleźć pod adresem: https://irp.cdn-website.com/645376fd/files/uploaded/CA%C5%81A_KSI%C4%84%C5%BBKA_11.06.pdf

Sześć obszarów tematycznych konferencji ESOF2024:

  • transformacja energetyczna
  • zrównoważone środowisko
  • tożsamość kulturowa i transformacje społeczne
  • przemiany w obrębie doskonałości naukowej
  • zdrowe społeczeństwo
  • transformacja cyfrowa

Program konferencji obejmuje: wykłady, seminaria, debatę, warsztaty, prezentacje posterowe i wystawy, interaktywne sesje, a także szeroki wachlarz propozycji form zaangażowania publicznego. Hasło przewodnie ESOF2024 brzmi: Życie zmienia naukę „Life Changes Science”.

Dalsze informacje na temat konferencji ESOF2024 są dostępne na stronie: https://www.esof.eu/pl

https://www.traditionrolex.com/7

https://www.traditionrolex.com/7