Polski
English

Konferencje i seminaria

2013-11-07

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "8th International Conference on Knowledge Information and Creativity Support Systems" (KICSS'2013) Kraków i Wieliczka

Fundacja Progress & Business była organizatorem Ósmej Międzynarodowej Konferencji KICSS'2013, która odbyła się w dniach 7-9 listopada br. w Krakowie i Wieliczce. Tegoroczna konferencja była pierwszą organizowaną w Europie. Dotychczasowe konferencje KICSS odbywały się między innymi w Melbourne (Monash University, 2012), Pekinie (Chińska Akademia Nauk, 2011), Chiang Mai (Thammassat University,…
Więcej...
2013-03-14

Konferencja Końcowa projektu badawczego pt. "Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025"

Konferencja Końcowa projektu badawczego pt. "Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025", która odbyła się 14 marca 2013 r. w Krakowie, była podsumowaniem projektu foresightowego realizowanego przez Fundację Progress and Business (Lider Projektu) wraz z Członkami Konsorcjum: Uniwersytetem Jagiellońskim i Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej…
Więcej...
2010-06-04

Międzynarodowe Seminarium nt. Rozwoju Lokalnych Społeczeństw Informacyjnych w Telecentrum Raba Wyżna

Międzynarodowe Seminarium nt. Rozwoju Lokalnych Społeczeństw Informacyjnych odbyło się 4 czerwca 2010 r. w Telecentrum Raba Wyżna w Rokicinach Podhalańskich. Organizatorem Seminarium była Fundacja Progress and Business z Krakowa, przy współudziale innych organizacji realizujących międzynarodowy projekt pt. "Rural Social Networking for Lifelong Learning", akronim SoRuraLL! (www.sorurall.eu) w ramach programu UE…
Więcej...
2009-11-27

Seminarium naukowe "Metody Analizy Wielokryterialnej we Wdrażaniu Narodowej Strategii Spójnoœci"

W dniu 27 listopada 2009 r. Międzynarodowe Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowania Fundacji Progress & Business zorganizowało Seminarium Naukowe "Metody Analizy Wielokryterialnej we Wdrażaniu Narodowej Strategii Spójnoœci" Seminarium poœwięcone było prezentacji nowych metod wielokryterialnej oceny i wyboru działań, celów i projektów dostosowanych do założeń Narodowej Strategii Spójnoœci. Seminarium przeznaczone…
Więcej...
2008-12-30

Seminarium naukowe nt. "Metody Określania Priorytetów Polityki Regionalnej"

W dniu 30 grudnia 2008 r. Międzynarodowe Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowania Fundacji Progress & Business zorganizowało Seminarium Naukowe nt. "Metody Określania Priorytetów Polityki Regionalnej" Podczas Seminarium eksperci Fundacji przedstawili rezultaty projektu badawczego pt. "Priorytetyzacja Celów Polityki Regionalnej w Kontekście Efektywnego Wykorzystania Funduszy Strukturalnych", dotyczące nowych, efektywnych metod tworzenia…
Więcej...
2004-03-12

Seminarium „Foresight Regionalny: Droga do Lokalnych Społeczności Opartych na Wiedzy” w ramach Programu Krajowego Foresightu Technologicznego

W czerwcu 2003 roku Ministerstwo Nauki i Informatyzacji zainicjowało Program Krajowego Foresightu Technologicznego. W regionie krakowskim we współpracy z lokalnymi władzami Fundacja zorganizowała i przeprowadziła w marcu 2004 pierwsze w Polsce międzynarodowe seminarium naukowe poświęcone nowoczesnym metodom foresightu regionalnego, udziałem m.in. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, władz Województwa Małopolskiego…
Więcej...

https://www.traditionrolex.com/7

online shopping for cheap loewe.cheap best vape tank for flavor under $53 contains the spirit of courage.

https://www.traditionrolex.com/7