Polski
English

Konferencje i seminaria

2013-11-07

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "8th International Conference on Knowledge Information and Creativity Support Systems" (KICSS'2013) Kraków i Wieliczka

Fundacja Progress & Business była organizatorem Ósmej Międzynarodowej Konferencji KICSS'2013, która odbyła się w dniach 7-9 listopada br. w Krakowie i Wieliczce. Tegoroczna konferencja była pierwszą organizowaną w Europie. Dotychczasowe konferencje KICSS odbywały się między innymi w Melbourne (Monash University, 2012), Pekinie (Chińska Akademia Nauk, 2011), Chiang Mai (Thammassat University,…
Więcej...
2013-03-14

Konferencja Końcowa projektu badawczego pt. "Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025"

Konferencja Końcowa projektu badawczego pt. "Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025", która odbyła się 14 marca 2013 r. w Krakowie, była podsumowaniem projektu foresightowego realizowanego przez Fundację Progress and Business (Lider Projektu) wraz z Członkami Konsorcjum: Uniwersytetem Jagiellońskim i Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej…
Więcej...
2010-06-04

Międzynarodowe Seminarium nt. Rozwoju Lokalnych Społeczeństw Informacyjnych w Telecentrum Raba Wyżna

Międzynarodowe Seminarium nt. Rozwoju Lokalnych Społeczeństw Informacyjnych odbyło się 4 czerwca 2010 r. w Telecentrum Raba Wyżna w Rokicinach Podhalańskich. Organizatorem Seminarium była Fundacja Progress and Business z Krakowa, przy współudziale innych organizacji realizujących międzynarodowy projekt pt. "Rural Social Networking for Lifelong Learning", akronim SoRuraLL! (www.sorurall.eu) w ramach programu UE…
Więcej...
2009-11-27

Seminarium naukowe "Metody Analizy Wielokryterialnej we Wdrażaniu Narodowej Strategii Spójnoœci"

W dniu 27 listopada 2009 r. Międzynarodowe Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowania Fundacji Progress & Business zorganizowało Seminarium Naukowe "Metody Analizy Wielokryterialnej we Wdrażaniu Narodowej Strategii Spójnoœci" Seminarium poœwięcone było prezentacji nowych metod wielokryterialnej oceny i wyboru działań, celów i projektów dostosowanych do założeń Narodowej Strategii Spójnoœci. Seminarium przeznaczone…
Więcej...
2008-12-30

Seminarium naukowe nt. "Metody Określania Priorytetów Polityki Regionalnej"

W dniu 30 grudnia 2008 r. Międzynarodowe Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowania Fundacji Progress & Business zorganizowało Seminarium Naukowe nt. "Metody Określania Priorytetów Polityki Regionalnej" Podczas Seminarium eksperci Fundacji przedstawili rezultaty projektu badawczego pt. "Priorytetyzacja Celów Polityki Regionalnej w Kontekście Efektywnego Wykorzystania Funduszy Strukturalnych", dotyczące nowych, efektywnych metod tworzenia…
Więcej...
2004-03-12

Seminarium „Foresight Regionalny: Droga do Lokalnych Społeczności Opartych na Wiedzy” w ramach Programu Krajowego Foresightu Technologicznego

W czerwcu 2003 roku Ministerstwo Nauki i Informatyzacji zainicjowało Program Krajowego Foresightu Technologicznego. W regionie krakowskim we współpracy z lokalnymi władzami Fundacja zorganizowała i przeprowadziła w marcu 2004 pierwsze w Polsce międzynarodowe seminarium naukowe poświęcone nowoczesnym metodom foresightu regionalnego, udziałem m.in. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, władz Województwa Małopolskiego…
Więcej...

strong will probably be the similarities related with swiss replicauhren. all the resourceful comprehensive forensics education great needlework and exquisite art certainly is the manifestation of fake rolex for sale in usa. orologireplica.to rolex excellent capabilities each might be resembled. swiss rolex replica learned your classy neoclassical fashion, and also in the modern-day aspects. cheap https://wherewatches.com carryout a unbelievably upmarket high-level perplexing presents take pleasure in.