Polski
English

Konferencje i seminaria

Międzynarodowe Seminarium nt. Rozwoju Lokalnych Społeczeństw Informacyjnych w Telecentrum Raba Wyżna

Data: 2010-06-04
Miejsce: Telecentrum Raba Wyżna

Międzynarodowe Seminarium nt. Rozwoju Lokalnych Społeczeństw Informacyjnych odbyło się 4 czerwca 2010 r. w Telecentrum Raba Wyżna w Rokicinach Podhalańskich. Organizatorem Seminarium była Fundacja Progress and Business z Krakowa, przy współudziale innych organizacji realizujących międzynarodowy projekt pt. "Rural Social Networking for Lifelong Learning", akronim SoRuraLL! (www.sorurall.eu) w ramach programu UE Nauka przez Całe Życie - "Lifelong Learning Programme". Projekt poœwięcony był wdrażaniu w wybranych regionach i gminach krajów partnerskich innowacyjnych narzędzi Społeczeństwa Informacyjnego służących nauce oraz wymianie doœwiadczeń w różnych dziedzinach wiedzy i aktywnoœści zawodowej. Na mocy Umowy o Współpracy Gminy Raba Wyżna z Fundacją Progress & Business zawartej we wrześœniu 2007, Raba Wyżna została wybrana gminą do realizacji projektu w Polsce. Program Seminarium obejmował wizytę studyjną w Gminie i referaty uczestników zawierające prezentacje doœwiadczeń organizacji wdrażających projekt w takich krajach UE jak: Belgia, Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy i Polska w zakresie budowy lokalnych społeczeństw informacyjnych, w tym prezentację Gminy Raba Wyżna i Telecentrum przez Gospodarzy. Więcej na ten temat można uzyskać na stronie: http://www.pbf.pl/sorurall/