Polski
English

Aktualności

2024-06-24

Raport PARP o stanie sektora MŚP w Polsce 2024 - stan polskiej przedsiębiorczości po dwóch dekadach w UE

„Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) skupia się na analizie rozwoju polskiej gospodarki w latach 2004–2022. W tym czasie znacznym przeobrażeniom uległa struktura branżowa przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Raport przedstawia co polska przedsiebiorczość zyskała na unijnej akcesji i o sytuacji krajowych firm oraz pokazuje , że 20 lat naszego kraju w strukturach unijnych przyniosło nam wymierne korzyści. Ten potencjał dostrzegają również ekonomiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którzy spodziewają się, że wzrost PKB Polski przyspieszy do 3,1% w 2024 r. i 3,5% w 2025 r. Również Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2024 r. o 0,4 p.p. do 3%.

Raport podkreśla, jak bardzo duża zmiana nastąpiła także w obszarze aktywności przedsiębiorstw, jeśli chodzi o korzystanie z technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. W 2004 r. 28% firm miało szerokopasmowy dostęp do internetu, w 2023 r. było ich już 98,7%. Udział przedsiębiorstw dysponujących własną stroną internetową zwiększył się w ciągu ostatnich 20 lat z 44% do 67,3%. Z kolei w obszarze wykorzystania sieci komputerowych do otrzymywania zamówień – z 4% w 2004 r. do 18% w 2022 r.

Pełna treść raportu: „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” dostępna jest na stronie PARP.

 

https://www.traditionrolex.com/7

https://www.traditionrolex.com/7