Polski
English

Konferencje i seminaria

Seminarium naukowe "Metody Analizy Wielokryterialnej we Wdrażaniu Narodowej Strategii Spójnoœci"

Data: 2009-11-27
Miejsce: Dom Polonii, Rynek Główny 14, Kraków

W dniu 27 listopada 2009 r. Międzynarodowe Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowania Fundacji Progress & Business zorganizowało Seminarium Naukowe "Metody Analizy Wielokryterialnej we Wdrażaniu Narodowej Strategii Spójnoœci" Seminarium poœwięcone było prezentacji nowych metod wielokryterialnej oceny i wyboru działań, celów i projektów dostosowanych do założeń Narodowej Strategii Spójnoœci. Seminarium przeznaczone było przede wszystkim dla pracowników urzędów samorządowych i administracji państwowej biorących udział w tworzeniu i ewaluacji strategicznych dokumentów polityki regionalnej, narodowej i lokalnej, zwłaszcza rankingów i ich zastosowań przy rozdziale dofinansowania ze œśrodków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykładowcami byli eksperci Fundacji "Progress & Business", znani specjaliœci z zakresu analizy wielokryterialnej, polityki regionalnej i foresightu, posiadający wieloletnie doœświadczenie w realizacji projektów skierowanych do jednostek administracji państwowej oraz implementacji innowacyjnych rozwiązań w sferze polityki regionalnej. W seminarium uczestniczyli liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, urzędów miast i przedstawiciele instytucji szkolnictwa wyższego. Dzięki dofinansowaniu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT), udział w Seminarium był bezpłatny. Organizatorzy wyrażają przekonanie, że zapoznanie się z nowymi metodami analizy preferencji w zagadnieniach polityki regionalnej pozwoliło na zwiększenie efektywnoœci wdrażania Narodowej Strategii Spójnoœci w polskich województwach.