Polski
English

Aktualności

2023-11-10

Dziękujemy przedsiębiorcom z Małopolski za skorzystanie z usług CTW Fundacji Progress and Business w projekcie SPIN w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych

W ramach zakończonej edycji programu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców” (2019-2023) ze 121 usług doradczych proinnowacyjnych naszego Centrum w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych skorzystało 63 przedsiębiorstwa z regionu Małopolski.

Badanie ewaluacyjne projektu wykazało zauważalny wpływ na poprawę relacji nauka-biznes w regionie oraz potwierdziło przydatność uzyskanych przez przedsiębiorców usług.

https://www.traditionrolex.com/7

https://www.traditionrolex.com/7