Polski
English

Aktualności

2019-10-31

Czołowe miejsca założycieli Fundacji Progress and Business w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza"

Z satysfakcją informujemy, że akademiccy Fundatorzy-Założyciele naszej Fundacji: Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Jagielloński zajęły ex-aequo czołowe 3 miejsce w pierwszym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyniki konkursu ogłoszone zostały w dniu 30 października br. Obie uczelnie uzyskały w konkursie 34 punkty na 40 możliwych. Pierwsze miejsce w konkursie zajął Uniwersytet Warszawski (36,5 p.), a drugie Politechnika Gdańska (34,5 p.). Wśród lauretaów konkursu znalazła się również reprezentowana w Radzie Fundacji Politechnika Śląska. 10 najwyżej ocenionych uczelni wyższych uzyska status uczelni badawczych i zwiększoną o 10% roczną dotację MNiSW przez okres najbliższych 6 lat.

Więcej informacji o programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza" i o wynikach pierwszego konkursu znaleźć można na stronie http://www.bip.nauka.gov.pl/inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza/wyniki-pierwszego-konkursu-w-ramach-programu-inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza.html.