Polski
English

Aktualności

2019-06-13

Udział Prezesa Fundacji - prof. Andrzeja M.J. Skulimowskiego w konferencji pt. "Anticipation and Anticipatory Systems: Humans Meet Artificial Intelligence", 10-13 czerwca 2019, Uniwersytet Örebro, Szwecja

Celem konferencji „Anticipation2019” była próba odpowiedzi na pytania czy można ze sobą połączyć różne aspekty antycypacji i jak eksplorować brakujące ogniwa, które łączą różne antycypacyjne zachowania oraz czy antycypacja może być paradygmatem, który zrewolucjonizuje sztuczną inteligencję z bardziej holistycznej perspektywy.

Antycypacja jest bogatą koncepcją obejmującą zjawiska kognitywne, kulturowe, i modele badawcze występujące w szerokim zakresie kontekstów i sytuacji. Jako słowo kluczowe, antycypacja występuje w informatyce, automatyce, literaturze, psychologii, neurologii, biologii itp. Jest to obiecujący paradygmat do wspierania interdyscyplinarności i wzajemnego inspirowania się badaczy.

Systemy i sieci antycypacyjne są nowym, lecz szybko zyskującym na znaczeniu narzędziem nauk o przyszłości, w tym foresightu technologicznego.

Szczegóły nt. konferencji można na stronie: https://www.oru.se/english/schools/humanities-education-and-social-sciences/conferences/anticipation2019/