Polski
English

Aktualności

2019-06-13

Keynote lecture nt. osiągnięć Fundacji Progress and Business w zakresie foresightu podczas prestiżowej konferencji pt. "Anticipation and Anticipatory Systems: Humans Meet Artificial Intelligence", Uniwersytet Örebro

Konferencja "Anticipation and Anticipatory Systems: Humans Meet Artificial Intelligence", odbyła się  w dniach 10-13 czerwca 2019 w Örebro (Szwecja). Organizatorem konfernecji był Uniwersytet Örebro wraz z UNESCO. Podczas konferencji za zaproszenie organizatorów wygłaszane były wykąłdy plenarne związane z najważniejszymi problemami badania przyszłości w oaprciu o techniki sztucznej inteligencji. Wykłąd plenarny prezentujący opracowane w ramach projektów Fundacji metody sieci antycypacyjnych pr. "Networked Anticipatory Systems" wygłosił Prezesa Fundacji - prof. Andrzej M.J. Skulimowski. Oprócz wykładów plenarnych prezentowanych przez znanych specjalistów w zakresie foresightu i antycypacji pozostali uczestnicy mogli zgłaszać własne propozycje referatów.

Celem konferencji „Anticipation2019” była próba odpowiedzi na pytania czy można ze sobą połączyć różne aspekty antycypacji i jak eksplorować brakujące ogniwa, które łączą różne antycypacyjne zachowania oraz czy antycypacja może być paradygmatem, który zrewolucjonizuje sztuczną inteligencję z bardziej holistycznej perspektywy. Antycypacja jest bogatą koncepcją obejmującą zjawiska kognitywne, kulturowe i modele badawcze występujące w szerokim zakresie kontekstów i sytuacji. Jako słowo kluczowe, antycypacja występuje w informatyce, automatyce, literaturze, psychologii, neurologii, biologii itp. Jest to obiecujący paradygmat do wspierania interdyscyplinarności i wzajemnego inspirowania się badaczy.

Systemy i sieci antycypacyjne są nowym, lecz szybko zyskującym na znaczeniu narzędziem nauk o przyszłości, w tym foresightu technologicznego.

Szczegóły nt. konferencji można na stronie: https://www.oru.se/english/schools/humanities-education-and-social-sciences/conferences/anticipation2019/