Polski
English

Aktualności

2019-05-13

Program Horyzont Europa to nowy ramowy program UE w dziedzinie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027

Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej – Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) uzgodniła kluczowe elementy projektu decyzji Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji „Horyzontu Europa”, określiła jego cele operacyjne oraz rodzaje działań, jakie mają być realizowane, m in. są to:

  • ogólne kierunki działalności badawczej
  • dziedziny ewentualnych misji i partnerstw
  • ustanowienie Europejskiej Rady ds. Innowacji
  • wzmocnienie europejskiej przestrzeni badawczej.

Program o nazwie Horyzont Europa będzie się opierał na osiągnięciach i sukcesach poprzedniego programu w dziedzinie badań naukowych i innowacji (Horyzont 2020). Horyzont Europa to najbardziej ambitny w historii program w zakresie badań naukowych i innowacji.

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) będzie punktem kompleksowej obsługi dla wprowadzania przełomowych innowacji z laboratoriów na rynek, a także pomoże podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwijaniu ich pomysłów na większą skalę. Zapewni bezpośrednie wsparcie dla innowatorów za pośrednictwem dwóch głównych instrumentów finansowania: jednego dla wczesnych etapów prac, a drugiego dla etapu rozwoju oraz wprowadzania na rynek. Działalność ta będzie uzupełnieniem prac Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Uruchomienie programu przewidziane jest na dzień 1 stycznia 2021 r.

Więcej informacji o programie Horyzont Europa znajduje się na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en