Polski
English

Aktualności

2019-10-21

Prezentacja rezultatów projektu Horizon 2020 MOVING podczas konferencji PP-RAI'2019 we Wrocławiu, w dniach 16-18 października 2019 r.

Druga konferencja Polskiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji (AI) - PP-RAI'2019 odbyła się w dniach 16-18 października 2019 r. we Wrocławiu. Podczas konferencji prezentowane były najważniejsze osiągnięcia naukowe polskiej społeczności badawczej z zakresu AI powstałe w ciągu ostatnich kilku lat, między innymi model oddziaływań społecznych zaawansowanych repozytorów wiedzy stosujących technologie AI opracowany przez zespół Międzynarodowego Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowania Fundacji Progress and Business w ramach projektu MOVING finansowanego ze środków programu UE Horizon 2020. Rezultaty te przedstawił Prezes Fundacji - prof. Andrzej M.J. Skulimowski. Rozszerzone streszczenie prezentowanego artykułu mozna znaleźć pod adresem http://pp-rai.pwr.edu.pl/PPRAI19_proceedings.pdf, s. 346-351.

Program i dalsze informacje na temat konferencji PP-RAI są dostępne na stronie: http://pp-rai.pwr.edu.pl/.

Glównymi celami konferencji z serii PP-RAI są:

  • Integracja środowiska naukowego skupionego wokół sztucznej inteligencji (AI) w Polsce.
  • Stworzenie krajowego forum prezentacji i dyskusji na temat oryginalnych wyników badań w różnych obszarach sztucznej inteligencji.
  • Dyskusja na temat nowych form organizacji i współpracy zespołów badawczych w odniesieniu do wzrostu zainteresowania AI i wskazanie strategicznych kierunków badań i zastosowań, w tym obszarów interdyscyplinarnych.
  • Wskazanie potrzeby zmian we współpracy środowiska naukowego z partnerami biznesowymi i państwowymi instytucjami badawczymi.

Kolejna konferencja PP-RAI odbędzie się w październiku 2020 r. w Gdyni.