Polski
English

Aktualności

2019-12-20

Monografie publikowane przez Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress and Business otrzymują 80 pkt MNiSW

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. monografie publikowane przez Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress and Business otrzymują 80 pkt.

Komunikat MNiSW z dnia 17 grudnia 2019 r. zawiera zaktualizowany wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Miło jest nam poinformować, że monografie i prace zbiorowe publikowane przez Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress and Business otrzymują 80 pkt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress and Business - Progress and Business Publishers - otrzymało unikatowy Identyfikator Wydawnictwa nr 71900.w ramach Poziomu I.

Zapraszamy do współpracy autorów monografii i redaktorów wydawnictw zbiorowych, zwłaszcza z zakresu sztucznej inteligencji, informatyki, zarządzania, ekonomii i finansów. Szczególnie zachęcamy do publikacji w serii wydawniczej „Problemy Nauk o Decyzji i Prognozowania” ("Advances in Decision Sciences and Future Studies"), która publikuje zarówno monografie, jak i wydawnictwa zbiorowe, w tym materiały konferencyjne i pokonferencyjne w językach polskim lub angielskim. Autorzy rozdziałów w wydawnictwie zbiorowym Poziomu I otrzymują 20 pkt MNiSW.

Link do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe: https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych