Polski
English

Projekty

SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców

Okres realizacji: 2019 - 2023

Usługi Centrum Transferu Wiedzy dofinansowane w ramach projektu SPIN

 • audyty technologiczne wstępne (obowiązkowe) w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych określające ogólną sytuację firmy oraz sytuację branży
 • audyty technologiczne pogłębione w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych skupiające się przede wszystkim na obszarze „do poprawy” wskazanym w audycie wstępnym, zawierające propozycje rozwiązań technologicznych wzmacniających konkurencyjność firmy
 • przygotowanie ofert i zapytań w zakresie prac B+R;
 • przegląd profili wykonawców i nabywców prac B+R;
 • nawiązywanie kontaktów pomiędzy wykonawcami i nabywcami wyników prac B+R;
 • doradztwo w procesie ubiegania się o wsparcie w formie bonów na innowacje w ramach poddziałania 1.2.3 MRPO
 • doradztwo w procesie negocjacji i zawierania umów pomiędzy wykonawcami i nabywcami wyników prac B+R
 • aktywne poszukiwanie rozwiązań naukowych w zakresie zaawansowanych technologii nadających się do wdrożenia.

Skorzystaj z dofinansowania w ramach projektu SPIN !

Firmy zainteresowane uzyskaniem pomocy w ramach projektu SPIN proszone są o wypełnienie interaktywnego formularza na stronie www.spin.roadmapping.pl

Centrum Transferu Wiedzy Fundacji Progress and Business wspiera przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski. Dofinansowanie oferowane jest w ramach pomocy de minimis. Beneficjenci projektu mogą w związku z tym, dzięki dofinansowaniu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, uzyskać pełne dofinansowanie na:

 • audyt technologiczny (wstępny oraz pogłębiony)
 • opinię o innowacyjności przedsięwzięcia planowanego do wdrożenia
 • wsparcie w procesie ubiegania się o dodatkowe środki na innowacje
 • pomoc w budowie strategii rozwoju technologicznego firmy

Proponowane w ramach tej oferty usługi finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dlatego są bezpłatne* dla zainteresowanych nimi podmiotów.

Ulotka - Usługi Centrum Transferu Wiedzy w ramach projektu SPIN

Standardy usług w ramach projektu SPIN

 

 

Informacji udziela:
Biuro Centrum Transferu Wiedzy
e-mail: office@pbf.pl
tel.: 12 6360100, faks: 12 6368787
w godzinach 9-17

Centrum Transferu Wiedzy
ul. Juliusza Lea 12B
30-048 Kraków

 

* - przedsiębiorcy zobowiązani są  jedynie do zapłaty podatku VAT od zrealizowanych usług

https://www.traditionrolex.com/7

https://www.traditionrolex.com/7