Polski
English

Oferty pracy

Księgowy/Księgowa

Data dodania: 2020-02-29
Ostatnia aktualizacja: 2020-05-10
Data ważności: 2023-12-31

Fundacja Progress and Business poszukuje księgowego z uprawnieniami do usługowego prowadzenia księgowości.

Zadania:

Prowadzenie księgowości Fundacji, rozliczanie projektów statutowych, w tym projektów finansowanych ze środków UE (obecnie księgowość prowadzona jest w programie Rewizor GT). Udział w planowaniu finansowym związanym z rozliczaniem projektów.

Praca musi być wykonywana w siedzibie Fundacji w centrum Krakowa (1-2 dni w tygodniu), wymagany nakład pracy ok. 25% etatu. Istnieje możliwość dodatkowego prowadzenia szkoleń z zakresu rachunkowości oraz udział w przygotowywaniu analiz finansowych. Praca na umowę-zlecenie lub niepełny etat.

Wymagania:

 • Doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości potwierdzone referencjami,
 • Wyższe wykształcenie kierunkowe lub uprawnienia do usługowego prowadzenia księgowości,
 • Doświadczenie w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i innymi organami kontrolnymi,
 • Bardzo dobra znajomość prawa podatkowego i związanego z finansami przedsiębiorstw,
 • Chęć do stałego poszerzania swojej wiedzy i podejmowania nowych wyzwań,
 • Znajomość zagadnień związanych z obrotem miedzynarodowym,
 • Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania finansami i analizy wskaźnikowej,
 • Doświadczenie w prowadzeniu ewidencji kadrowo-płacowej,
 • Praktyczna znajomość zasad obiegu dokumentów finansowych,
 • Znajomość Rewizor GT, CDN KH, Płatnik, MS Excel,
 • Pozytywne cechy osobowości, spełnianie wysokich standardów etycznych i profesjonalnych

Do aplikacji prosimy dołączyć:

 • potwierdzenia posiadanych uprawnień, dyplomy i certyfikaty, ukończone szkolenia,
 • szczegółowy opis umiejetności,
 • referencje, ze wskazaniem instytucji, dla których Kandydat/ka sporządzał/a roczne sprawozdanie/a finansowe,
 • wstępną propozycję systemu obiegu dokumentów księgowych (może też być dołączona na późniejszym etapie rozpatrywania aplikacji)

Mile widziane

 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu księgowości fundacji lub stowarzyszeń.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozliczanie projektów międzynarodowych.
 • Umiejętnośc przygotowywania kosztorysów i propozycji budżetów.
 • Znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
 • Znajomość ISO 9000.

Oferujemy:

Dla początkujących możliwość konsultacji i nadzoru przez doświadczonego księgowego

Dodatkowe informacje:

Możliwa praca na umowę-zlecenia, lub umowa o pracę na część etatu

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: office@pbf.pl

Formularz aplikacyjny:

CV:*
List motywacyjny:
Listy referencyjne:
Dyplomy:
Certyfikaty:
Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.
* - pola wymagane