Polski
English

Projekty

MOVING - TraininG towards a society of data-saVvy inforMation prOfessionals to enable open leadership INnovation

Okres realizacji: 2016 - 2019
Strona www projektu: http://moving-project.eu

Projekt realizowany w ramach umowy nr 693092 — MOVING — H2020-INSO-2015/H2020-INSO-2015, Programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020, Priorytet 3.6 - Wyzwania społeczne (Societal challenges) / Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa.

Celem projektu jest budowa otwartej i innowacyjnej, platformy szkoleniowej MOVING (http://platform.moving-project.eu), umożliwiającej użytkownikom (uniwersytetom, firmom, administracji publicznej) poprawę umiejętności korzystania z informacji poprzez szkolenie w zakresie wykorzystywania i metod eksploracji danych w codziennych zadaniach badawczych. Wyszukiwarka MOVING zapewnia skalowalne wyszukiwanie w czasie rzeczywistym, obsługuje wiele typów dokumentów, różne formaty plików i różne języki programowania. Wyszukiwanie fasetowe pozwala na pobieranie różnego rodzaju dokumentów, takich jak artykuły naukowe, książki, wykłady wideo i metadane. Wizualizacja graficzna podkreśla relacje między dokumentami i podmiotami powiązanymi (autorami, organizacjami itp.) oraz oferuje alternatywny sposób eksplorowania wyników wyszukiwania.

Materiał wideo promujący projekt i platformę MOVING: https://www.youtube.com/watch?v=UvtVKA32kh8.

Fundacja Progress and Business w projekcie MOVING jest liderem Działania 5 (WP5) Upowszechnianie i implementacja wyników projektu, w tym Zadań 5.2 Wykorzystanie i 5.3 Budowanie społeczności i rozwój grupy użytkowników. Do zadań Fundacji należy między innymi opracowanie strategii wykorzystania platformy MOVING, która zapewni jej zrównoważony rozwój przez co najmniej 5 lat po zakończeniu projektu.

Do skonstruowania średniookresowej strategii dla platformy MOVING wybrano metodę roadmappingu technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT, która w sposób efektywny łączy rezultaty badawcze z aspektami rozwoju technologicznego i biznesowego. Głównym narzędziem wykorzystanym w foresighcie ICT w modelowaniu przyszłego środowiska platformy MOVING jest autorska ankieta delficka zaprojektowana przez ekspertów Fundacji, dostępna na stronie: http://moving-survey.ipbf.eu/.

Informacyjny materiał filmowy nt. budowy strategii platformy MOVING można zobaczyć tutaj.

Zadanie 5.3 obejmuje aktywne budowanie i utrzymywanie Wspólnoty Praktyki (Community of Practice) platformy MOVING. W tym celu platforma zostanie wyposażona w liczne udogodnienia, w tym systemy rekomendujące w aktywnym marketingu treści (profesjonalne i popularne artykuły, prezentacje z konferencji).

Zapraszamy również do korzystania z kursów MOVING MOOC (Massive Open Online Course) dedykowanych młodym pracownikom naukowym, która pokazuje jak wykorzystywać technologie Web 2.0. (Video film, Twitter: @MoMoSci20).

Podstawowe zasady i metody wyszukiwania informacji bibliograficznej i patentowej zawarte we  "Wstępie do analizy bibliograficznej z wykorzystaniem platformy edukacyjnej wykonanej w ramach projektu MOVING” można pobrać tutaj.

Pozostali Partnerzy projektu:

  • Centre for Research & Technology Hellas Information Technologies Institute (Koordynator projektu)
  • Ernst & Young GmbH
  • Technische Universitat Dresden
  • Know-Center
  • Institut Jozef Stefan
  • ZBW-Leibniz Information Centre for Economics
  • The University of Manchester
  • GESIS-Leibniz Institute for the Social Sciences