Polski
English

Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business

Transfer Technologii w Informatyce i Automatyce

Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja M. J. Skulimowskiego
Kraków, 2006
Andrzej M. J. Skulimowski (Red.)
Wydawnictwo Progress & Business
Progress & Business Publishers
Kraków 2006,
Wyd. I, str. 406
ISBN-10: 83-912831-3-5
ISBN-13: 978-83-912831-3-4

Monografia "Transfer Technologii w Informatyce i Automatyce" składa się z artykułów prezentujących wyniki oryginalnych badań naukowych z zakresu informatyki oraz automatyzacji i optymalizacji procesów produkcyjnych. Wspólną cechą wszystkich tych artykułów jest wskazanie możliwości praktycznego zastosowania wyników przedstawianych badań. Autorzy załączają także skróconą analizę ekonomiczną uzasadniającą opłacalność wdrożenia proponowanych rozwiązań. Szczególnie dużo miejsca w książce poświęcono metodom automatycznej interpretacji obrazów - dynamicznie rozwijającej się dziedziny sztucznej inteligencji o dużym znaczeniu praktycznym. Zaproponowane tu metody mogą znaleźć zastosowanie m. in. przy tworzeniu multimedialnych baz danych z automatycznym wyszukiwaniem, w interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych, a także w automatyzacji nowoczesnych linii produkcyjnych. Inne rezultaty mogą być pomocne m.in. w opracowaniu długofalowych strategii rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod foresightu technologicznego. Dla inżynierów oprogramowania szczególnie interesuj±ce są także artykuły dotyczące zarządzania ryzykiem w systemach informatycznych oraz marketingu baz danych. Czytelnik stwierdzi bez wątpienia, że zastosowane w poszczególnych rozdziałach metody badawcze są oryginalne, a uzasadnienie celowości i opłacalności ich wdrożenia - przekonujące.

 

Spis treści
Wprowadzenie  A.M.J Skulimowski
Rozdział I Innowacje, transfer technologii i polityka proinnowacyjna w Polsce,
P. Pukocz
Rozdział II Architektura interakcyjnych systemów rozpoznawania obrazów,
A. M. J. Skulimowski, P. Rotter
Rozdział III Algorytmy kontekstowej aproksymacji konturów w autonomicznych systemach interpretacji obrazów,
A. M. J. Skulimowski, P. Rotter
Rozdział IV Zastosowanie metryki Hausdorfa do rozpoznawania obiektów dwuwymiarowych o cechach unikalnych,
A. M. J. Skulimowski, P. Rotter
Rozdział V Nowy system marketingu baz danych,
P. Kubicki
Rozdział VI Metody analizy i zarządzania ryzykiem w transferze technologii informatycznych,
M. Ryba
Rozdział VII Aspekty metodologiczne i funkcjonalne projektów foresightu technologicznego,
K. Borodako

Z recenzji:

Prof. Henryk ZYGMUNT, AGH Kraków: "Uwagę budzi nowatorska metoda adaptacyjnej i kontekstowej aproksymacji konturów obrazu. Autorzy przedstawiają także skróconą analizę ekonomiczną uzasadniającą opłacalność wdrożenia proponowanych rozwiązań, a opracowanie edytorskie monografii jest szczególnie staranne"

Prof. Ignacy KALISZEWSKI, IBS PAN Warszawa: "Większość z przedstawionych prac jest związana z wdrożeniami metod sztucznej inteligencji w różnych obszarach zastosowań algorytmów rozpoznawania obrazów i systemów eksperckich. Wszystkie prezentowane rozwiązania są oryginalne i interesujące pod względem naukowym, a jednocześnie wskazują konkretne rozwiązania mogące stanowić bezpośrednią podstawę ich wdrożeń"

Formularz zamówienia