Partnerzy projektu:


Uniwersytet
Jagielloński


Akademia
Górniczo - Hutnicza

Strona główna > System rejestracji wniosków innowacyjnych

SYSTEM REJESTRACJI INNOWACJI

Rejestrowane mogą być:

  • innowacje technologiczne
  • nowe produkty
  • licencje i patenty przeznaczone na sprzedaż
  • innowacje organizacyjne
  • wstępne idee zgłaszane przez studentów i doktorantów uczelni wyższych

Innowacje mogą być zgłaszane przez zarejestrowanych i zweryfikowanych użytkowników.

Serwis jest bezpłaty dla studentów i doktorantów Akademii Górniczo Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwesytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwesytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pozostali użytkownicy po rejestracji mogą wnioskować o wycenę usługi.


Centrum Transferu Technologii Fundacji "Progress & Business" gwarantuje pełną poufność zgłaszanych innowacji.

System rejestracji innowacji powstał przy wsparciu programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - "Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt realizowany jest przez Fundację Progress & Business we współpracy z partnerami akademickimi, umowa Nr 17/PMKI/U/11-06.09/2010