Polski
English

Projekty

Wpływ zmian technologicznych na regiony do 2020 r.

Okres realizacji: 2009

Framework Service Contract 150083-2005-02-BE (Ref SC36 Regional Impact). Projekt realizowany w ramach ETEPS - European Techno-Economic Policy Support Network (www.eteps.net) na zlecenie Komisji Europejskiej (DG Regio, Ref SC36 Regional Impact), nr 150083-2005-02-BE "Framework Service Contract". Międzynarodowy projekt badawczy foresightu regionalnego dotyczący opracowania optymalnych specjalizacji i kierunków rozwoju technologicznego wybranych regionów UE. Badania Fundacji w projekcie dotyczyły regionów Górnego Śląska i Małopolski. W ramach projektu odbyły się w Krakowie specjalistyczne warsztaty foresightowe (2 września 2009). W warsztatach wzięli udział starannie wybrani eksperci na co dzień zajmujący się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań  w obszarach kluczowych dla rozwoju obu województw: eksperci Fundacji ds. rozwoju regionalnego i transferu innowacji, reprezentanci samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowo-badawczych.