Polski
English

Projekty

V4 Living Labs

Okres realizacji: 2009 - 2010

Projekt nr 20910055 dofinansowany w ramach Funduszu Wyszehradzkiego. Projekt badawczo-naukowy realizowany w konsorcjum, którego liderem było Centralne Węgierskie Centrum Innowacji (Central Hungarian Innovation Centre), zaś partnerami słowacka prywatna organizacja badawcza Inova Nova oraz Centrum Transferu Technologii Fundacji Progress and Business. Celem projektu była zbadanie trendów rozwojowych tzw. Living Labs w ekonomicznym obszarze Grupy Wyszehradzkiej, a także wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk z zakresu Living Labs i ustanowienie partnerstwa pomiędzy przedstawicielami Grupy Wyszehradzkiej. Projekt zakładał: wykorzystanie specjalnie przygotowanej metodologii badawczej, powstałej na bazie doświadczeń ENoLL (European Network of Living Labs); zidentyfikowanie na obszarze V4 aktywnych oraz przygotowywanych Living Labs. Projekt skierowany był do instytucji związanych z transferem technologii, środowisk badaczy, wynalazców,  inwestorów przedsięwzięć technologicznych i ich organizacji - jako użytkowników rezultatów badań, oraz do instytucji społecznych i państwowych odpowiedzialnych za rozwój polityki proinnowacyjnej