Polski
English

Projekty

Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju

Okres realizacji: 2005 - 2007

Projekt badawczy celowy współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa nr WKP_1/1.4.5/1/2005/1/1/223/2005/U w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Podziałanie 1.4.5, lata 2004-2006 (koordynacja: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach). Celem projektu była identyfikacja kluczowych technologii o znaczeniu strategicznym oraz opracowanie scenariuszy ich rozwoju w horyzoncie czasowym do roku 2020, pozwalających na przygotowanie materiałów do tworzenia polityki energetycznej Państwa. Zadaniem Fundacji było opracowanie metodologii foresightu technologicznego dla oszacowania zapotrzebowania na energię elektryczną dla kraju.

Partnerzy:

  • Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Koordynator Projektu),
  • Instytut Energetyki, Instytut Nafty i Gazu,
  • Instytut Chemii Przeróbki Węgla, Zabrze,
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
  • Południowy Koncern Energetyczny S.A.