Polski
English

Projekty

Rural Wings

Okres realizacji: 2006 - 2009

6PR Badań i Prezentacji UE, projekt badawczy zintegrowany nr SIP4-2005-516161, finansowany przez DG AERO. Projekt badawczy dotyczył badania perspektyw i wdrażania internetu satelitarnego w technologii DVB-RCS, a jego komponent praktyczny - upowszechnienia i zwiększenia dostępności na terenach górskich Polski Południowej przy współpracy z EUTELSAT i ASTRIUM i innymi partnerami projektu. Fundacja była koordynatorem krajowym projektu. W projekcie prowadzone były badania nad stworzeniem zaawansowanych platform edukacyjnych na bazie technologii satelitarnej w systemie DVB-RCS (Return Channel via Satellite Standard) umożliwiającej wysokiej jakości komunikację szerokopasmową. Głównym celem tego przedsięwzięcia było wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, kształtowanie społeczności opartych na wiedzy na terenach wiejskich i trudno dostępnych o słabej infrastrukturze teleinformatycznej. Projekt zapewniał zwiększanie dostępu społeczności lokalnych do nowoczesnych usług internetowych takich jak e-learning, e-health, e-government itp. i ograniczanie barier utrudniających korzystanie z nowych technologii informatycznych