Polski
English

Oferty pracy

Poszukiwany pracownik działu księgowego międzynarodowej organizacji pozarządowej

Data dodania: 2019-07-08
Ostatnia aktualizacja: 2020-05-10
Data ważności: 2023-07-31

W zakres obowiązków pracownika wchodzić będzie prowadzenie ksiąg handlowych, ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT, sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z ZUS, sporządzanie wszelkich związanych z tym deklaracji oraz kontakty z  urzędami podatkowymi itp. Ponadto pracownik uczestniczyć będzie w rozliczaniu projektów statutowych i w ich promocji.

Zatrudnienie w wymiarze połowy etatu na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, ew. (zwłaszcza studenci) na umowę-zlecenie lub w formie samozatrudnienia.

Przewidywany termin zatrudnienia: od 1 sierpnia 2020.
Warunki płacowe odpowiadać będą stawkom rynkowym na podobnym stanowisku w Małopolsce.

Istnieje możliwość zatrudnienia początkowo w formie 2-3 miesięcznej praktyki pod kierunkiem doświadczonego księgowego, jak również zatrudnienia w wymiarze niższym lub wyższym niż 0,5 etatu.

Zgłoszenia należy przysylać wraz z wszystkimi załacznikami na adres office@pbincubator.eu w terminie do dnia 26 lipca 2020 r.

 

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. CV (preferowany format Europass) w języku angielskim lub polskim,
 2. List motywacyjny wskazujący na spenienie warunków (1)-(11) I – ewentualnie A-F, z klauzulą informacyjną oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych
 3. Dokumenty (skany) potwierdzające przebieg wykształcenie (świadectwo maturalne, dyplom(y)), pracy zawodowej (praktyki), kwalifikacje, w tym językowe, dodatkowe uprawnienia
 4. Ewentualne listy referencyjne I świadectwa zatrudnienia

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych dokumentów) osobami. Pracodawca zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranej osoby.

Zadania:

W zakres obowiązków pracownika wchodzić będzie prowadzenie ksiąg handlowych, ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT, sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z ZUS, sporządzanie wszelkich związanych z tym deklaracji oraz kontakty z  urzędami podatkowymi itp. Ponadto pracownik uczestniczyć będzie w rozliczaniu projektów statutowych i w ich promocji.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości, ew. studenci po uzyskaniu absolutorium
 2. znajomość zagadnień finansowych, księgowych i prawnych w zakresie obowiązującym aktualnie w RP i UE,
 3. znajomość miedzynarodowych standardów rachunkowości (IAS/MSR)
 4. znajomość przepisów o finansach publicznych i zamówieniach publicznych,
 5. umiejętność obsługi dowolnego systemu księgowego lub kadrowo-płacowego
 6. bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza MS Excel) oraz umiejętność posługiwania się technikami internetowymi
 7. co najmniej dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, potwierdzona certyfikatami
 8. rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, komunikatywność
 9. zdolność szybkiego uczenia się, otwartość na nowe wyzwania i zagadnienia
 10. umiejętność pracy w zespole i planowania pracy własnej, wysoka kultura osobista, odporność na sytuacje stresowe
 11. odpowiedzialność i zdyscyplinowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków

Oferujemy:

Zatrudnienie: od 1 września 2020.
Istnieje możliwość zatrudnienia początkowo w formie 2-3 miesięcznej praktyki pod kierunkiem doświadczonego księgowego, jak również zatrudnienia w wymiarze niższym lub wyższym niż 0,5 etatu.

Dodatkowe informacje:

 1. posiadanie praktycznego doświadczenia w zakresie księgowości
 2. znajomość specyfiki sektora NGO i uczelni wyższych
 3. umiejetność organizacji przzetargów, konkursów i innych postępowań konkurencyjnych
 4. doświadczenie w pracy księgowej lub administracyjnej
 5. znajomość sektora MŚP, zwłaszcza firm innowacyjnych i high-tech
 6. umiejętność przygotowywania biznesplanów i studiów wykonalności
 7. mile widziana znajomość dalszych języków obcych, staże zagraniczne

Formularz aplikacyjny:

CV:*
List motywacyjny:
Listy referencyjne:
Dyplomy:
Certyfikaty:
Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.
* - pola wymagane