Polski
English

Aktualności

2017-07-14

Ułatwienia dla przedsiębiorców w ogłoszonym konkursie "Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP"

PARP ogłosiła kolejny konkurs „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” w ramach programu Inteligentny Rozwój, adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP. Celem konkursu jest wsparcie MŚP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez instytucje otoczenia biznesu akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju.

Dobrą informacją dla przedstawicieli MŚP jest zwiększenie do 0,5 mln zł maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych usług proinnowacyjnych. Kwota dofinansowania w tej części projektu może wynieść nawet 350 tys. zł. Dodatkowo wsparciu mogą podlegać koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej, maksymalna wartość ich kosztów kwalifikowalnych jest niższa niż 1 mln zł, a kwota dofinansowania w tej części projektu może sięgać 700 tys. zł. Ułatwieniem dla przedsiębiorców jest także zmniejszona liczba kryteriów oceny wniosków. Pula środków w konkursie wynosi 45 mln zł. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 10 sierpnia 2017 r. i potrwa do 28 lutego 2018 r.

Fundacja jako instytucja otoczenia biznesu akredytowana przez Ministerstwo Rozwoju oferuje w ramach systemu następujące rodzaje usług proinnowacyjnych:

1) usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy,

2) usługi doradcze w zakresie innowacji - doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich,

3) usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone.

Zakres szczegółowy oferowanych usług Fundacji:

Kompleksowe usługi proinnowacyjne, doradcze i szkoleniowe związane z tworzeniem i wdrażaniem innowacji oraz rozwojem sprzedaży w oparciu o wdrożone technologie i produkty. Oferowane usługi mogą zawierać kilka spośród wymienionych niżej rodzajów oraz zakresów tematycznych.

Szczegółowy zakres usług: prognozy rozwoju technologii i rynków, foresight korporacyjny (por. www.foresight.pl), oceny innowacyjności, audyty technologiczne, planowanie strategiczne, roadmapping technologiczny (por. www.roadmapping.pl), opracowywanie studiów wykonalności i biznesplanów, projektowanie i wdrażanie prototypów systemów informatycznych, analizy wrażliwości i ryzyka. Szkolenia specjalistyczne z zakresu prognozowania, foresightu i planowania strategicznego (otwarte i na zamówienie).

Zachęcamy do zapoznania się z bardziej szczegółową ofertą Fundacji Progress and Business:

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Zapraszamy do współpracy!