Polski
English

Aktualności

2018-11-02

Przyznanie akredytacji Fundacji Progress and Business jako Ośrodkowi Innowacji świadczącemu proinnowacyjne usługi dla sektora MŚP

Miło jest nam zawiadomić, że Fundacja Progress and Business w dniu 1 października 2018 r. otrzymała akredytację Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na świadczenie usług doradczych w zakresie innowacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach akredytacji świadczymy kompleksowe usługi w zakresie innowacji, badań trendów, także przy pomocy najnowocześniejszego i zawansowanego systemu do przeprowadzania badań delfickich i statystycznych analiz ich wyników. Oferujemy również pomoc doradczą w planowaniu strategicznym organizowania i przeprowadzania procesów roadmappingu technologicznego oraz w badaniach i prognozach rynkowych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i po przedstawieniu konkretnego zapotrzebowania na usługę, na stronie www.roadmapping.pl.