Polski
English

Aktualności

2016-10-06

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Fundacja Progress and Business podpisały umowę o współpracy

W dniu 05.10.2016 r. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Fundacja Progress and Business podpisały umowę o współpracy w zakresie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz wykorzystania w praktyce wyników badań naukowych m. in. poprzez rozwój projektów:

  • „Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025” w ramach POIG 1.1.1
  • „MOVING - Training towards a society of data savvy information professionals to enable open leadership innovation” w ramach europejskiego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020
  • „SKILLS+ - Supporting knowledge capacity of ICT SME to engage in growth and innovation by improving regional policies and infrastructure” (“Wspierania zdolności MŚP działających w obszarze technologii komunikacyjno-informacyjnych do rozwoju i innowacji poprzez poprawę polityki regionalnej i infrastruktury”) w ramach Międzynarodowego Programu INTERREG Europe (Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020).

Obie strony umowy zadeklarowały wolę współpracy w dziedzinach transferu, wdrażania i komercjalizacji technologii, zwłaszcza zaawansowanych technologii informatycznych, oraz w innych obszarach wspólnego zainteresowania.

Realizacja umowy przyczyni się do rozwoju firm innowacyjnych w Małopolsce oraz do lepszego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych repozytoriów wiedzy w MŚP.