Polski
English

Aktualności

2019-08-12

Fundacja Progress and Business uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 716/19, w dniu 30 kwietnia 2019 br. została wybrana, jako Partner do realizacji projektu "SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - wsparciem dla przedsiębiorców"

Z przyjemnością informujemy, że uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 716/19, w dniu 30 kwietnia 2019 br. Fundacja Progress and Business została wybrana jako Partner Urzędu Marszałkowskiego do realizacji projektu "SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - wsparciem dla przedsiębiorców".

Model wspierania innowacyjności zastosowany w projekcie SPIN opiera się o funkcjonowanie Centrów Transferu Wiedzy (CTW), którymi są ośrodki transferu innowacji wiodące w jednej z regionalnych 'inteligentnych specjalizacji'. Zadaniem projektu jest wspomaganie transferu innowacji z jednostek naukowych do przedsiębiorstw w celu wzmocnienia konkurencyjności małopolskiej gospodarki. Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2023.

W skład CTW Fundacji wchodzą działające od roku 1997 Centrum Transferu Technologii oraz powołane w roku 2002 Międzynarodowe Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowania. Fundacja oferuje pomoc dla firm z obszaru Małopolski w zakresie inteligentnej specjalizacji "technologie informacyjne i komunikacyjne", obejmującej w szczególności sztuczną inteligencję (AI), systemy wspomagania decyzji (DSS). internet rzeczy (IoT) i robotykę.

W związku z tym zapraszamy małopolskich przedsiębiorców (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa), tj. firmy które posiadają siedzibę lub filię, oddział czy placówkę na terenie Małopolski) do zgłaszania swoich potrzeb na stronie www.roadmapping.pl. Firmy zakwalifikowane do programu będą mogły skorzystać z naszych usług w zakresie audytów technologicznych w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz z innych nieodpłatnych specjalistycznych usług proinnowacyjnych. Koszt netto usług pokrywane są ze środków projektu SPIN jako pomoc de minimis (przedsiębiorcy muszą posiadać niewykorzystany limit takiej pomocy), natomiast przedsiębiorca przekazuje jedynie wartość podatku od wartości dodanej (VAT) od tej kwoty.

Zainteresowani przedsiębiorcy mogą uzyskać dalsze informacje od naszego brokera innowacji, pani Katarzyny Zientarskiej, e-mail: katarzyna.zientarska@pbf.pl, tel. 126360100 w. 21.

Więcej szczegółów nt. projektu SPIN można znaleźć na stronie: https://www.spin.malopolska.pl