Polski
English

Aktualności

2020-03-06

Zapraszamy małopolskich przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych usług w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ramach projektu SPIN

Centrum Transferu Wiedzy Fundacji  Progress and Business zaprasza małopolskich przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych usług w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ramach projektu SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców. Jest to szansa na wdrożenie innowacji i zwiększenie konkurencyjności Twojej Firmy! Pomoc znanych ekspertów CTW z dziedziny technologii teleinformatycznych umożliwi sprawne przeprowadzenie procesu wprowadzania innowacji.

Dzięki dofinansowaniu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Beneficjenci projektu mogą uzyskać bezpłatne usługi w zakresie:

  • audyt technologiczny (wstępny oraz pogłębiony)
  • opinię o innowacyjności przedsięwzięcia planowanego do wdrożenia
  • wsparcia w procesie ubiegania się o dodatkowe środki na innowacje
  • pomocy w budowie strategii rozwoju technologicznego firmy

Firmy zainteresowane uzyskaniem pomocy w ramach projektu SPIN proszone są o wypełnienie interaktywnego formularza na stronie http://www.roadmapping.pl/zgloszenie-zapotrzebowania/audyty-technologiczne.html

Informacji udziela:
mgr Katarzyna Zientarska, Broker Innowacji
e-mail: katarzyna.zientarska@pbf.pl
tel.: 12 6360100, faks: 12 6368787
w godzinach 9-17