Polski
English

Aktualności

2017-11-08

Z dużą satysfakcją informujemy, że Pan prof. Jerzy Klamka – wieloletni Członek Rady Fundacji Progress and Business otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe

Pan prof. Jerzy Klamka, jako jeden z sześciu polskich profesorów, w dniu 26 października 2017 r. otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe, w tym wybitny dorobek naukowy.

Prof. Jerzy Klamka bierze aktywny udział w badaniach naukowych prowadzonych przez Fundację m.in. jako Członek Komitetu Sterującego i główny wykonawca projektu „Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight.

Gala wręczenia Nagród Naukowych Prezesa Rady Ministrów (44:00-47:08) w dniu 26 października 2017.

Laureatowi serdecznie gratulujemy!!