Polski
English

Aktualności

2018-10-19

W imieniu Centrum Medialnego Uniwersytetu w Dreźnie zapraszamy do korzystania z platformy MOVING MOOC, która pokazuje jak wykorzystywać technologie Web 2.0

Platforma MOVING MOOC dedykowana młodym pracownikom naukowym, pokazuje jak wykorzystywać technologie Web 2.0 do wyszukiwania, uzyskiwania dostępu i wykorzystywania informacji, organizowania wiedzy, rozwijania nowych pomysłów, budowania sieci z innymi badaczami oraz instytucjami publicznymi i społeczeństwem. Platforma pomaga również rozumieć zasady otwartej nauki i tworzyć kulturę otwartości w codziennej pracy badawczej.

Kurs adresowany jest do młodych naukowców, doktorantów i studentów na poziomie zaawansowanym, ze wszystkich dyscyplin naukowych, którzy we współpracy z innymi użytkownikami platformy chcą poznać korzyści wynikające z zastosowania technologii Web 2.0 i nauczyć się zasad otwartości w badaniach naukowych i praktyce akademickiej.

MOVING MOOC (MOOC - Massive Open Online Course) uczy:

  • zrozumieć pojęcia terminów Science 2.0 i Open Science.
  • opracować kreatywne i elastyczne strategie dotyczące wykorzystania technologii internetowych i Web 2.0 do znalezienia informacji, krytycznej jej oceny oraz do skutecznego zarządzania tymi informacjami
  • korzystać z technologii Web 2.0 (np. blogów, serwisów i mediów społecznościowych, stron wiki, mikroblogów) w celu dzielenia się informacjami i treściami z innymi użytkownikami
  • zasad stosowania praw autorskich i licencji Creative Commons odpowiednio do tworzenia oryginalnych i przenoszenia wykorzystanych treści.

Plan kursu:

  • Tydzień 1. Wprowadzenie do Nauki 2.0 i otwartych metod badawczych.
  • Tydzień 2. Poznaj krajobraz informacji Web 2.0
  • Tydzień 3. Stań się aktywnym głosem w rozmowie z technologiami Web 2.0
  • Tydzień 4. Spraw, aby twoje badania były otwarte!

Video film promujący platformę MOVING MOOC

MOVING MOOC na Twitterze: @MoMoSci20