Polski
English

Aktualności

2020-03-23

Komunikat dotyczący organizacji pracy Fundacji w okresie zagrożenia wirusem SARS CoV-2 (COVID-19)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z §10 ust. 1, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 491) w dniu 23 marca 2020 wydane zostało Zarządzenie Prezesa Fundacji Progress and Business nr 1/2020/P dotyczące ograniczenia ryzyk związanych z epidemią COVID-19, w tym maksymalnej ochrony pracowników i klientów Fundacji przed zakażeniem wirusem SARS CoV-2 (COVID-19). W szczególności, od dnia 23 marca 2020 wyłączona jest możliwość bezpośredniego osobistego kontaktu interesantów, podwykonawców i dostawców z pracownikami Fundacji.

Osoby i organizacje, które zamierzają skontaktować się z jednostkami organizacyjnymi Fundacji, w szcze­gólności firmy z obszaru Małopolski będące klientami lub potencjalnymi klientami Centrum Transferu Wiedzy w ramach projektu “SPIN-Małopolska” powinny korzystać z poczty elektronicznej, formularzy kontaktowych na stronach www.pbf.pl, www.roadmapping.pl lub kontaktować się z biurem Fundacji telefonicznie pod nr 126360100. Godziny pracy biura nie ulegają przy tym zmianie.

Zarządzenie nr 1/2020/P jest ważne do odwołania.

Treść zarządzenia.