Polski
English

Aktualności

2018-10-02

The Eleventh International Conference on Information, Process, and Knowledge Management eKNOW 2019, 24 - 28 lutego 2019 r., Ateny, Grecja. Podobnie jak w latach ubiegłych, Konferencja eKNOW 2019 zawierać będzie ciąg sesji poświęconych foresightowi

Podobnie jak w latach ubiegłych, Konferencja eKNOW 2019 zawierać będzie ciąg sesji poświęconych foresightowi, systemom i sieciom antycypacyjnym oraz ich wykorzystaniem do zarządzania informacją i wspomagania decyzji. Terminem zgłoszeń referatów jest 27 października br.

Różnorodność systemów informatycznych, heterogeniczny charakter informacji i róźnorodność metod reprezentacji wiedzy wymagają specjalnych technologii do zdobywania, zarządzania, przechowywania, utrwalania, interpretowania i dostarczania treści. Postępy kognitywistyki, sztucznej inteligencji i nowe metody zarządzania wiedzą pomagają modelować nieprecyzyjne, niepewne, lub niekompletne dane. Techniki 'Big Data" pozwalają przetwarzać w czasie rzeczywistym duże zbiory informacji naukowych, przestrzennych, pochodzących z sieci społecznościowych i monitoringu wizyjnego. Wyzwaniem staje się zastosowanie danych, informacji, wiedzy i metod do podejmowania decyzji, prognozowania i wieloscenariuszowego przewidywania przyszłosci (foresight). Technologie informacyjne umożliwiają rozwiażywanie tych problemów, jednak zasady i ograniczenia społeczeństwa informacyjnego wymagają przestrzegania zasad etyki i wprowadzenia odpowiednich przepisów prawnych, a także ochrony prywatności i bezpieczeństwa cybernetycznego użytkowników.

Wszystkie te zagadnienia wchodzą w zakres tematyczny 11. MIędzynarodowej Konferencji eKNOW organizowanej w roku 2019 w Atenach.

Tematy konferencji:

 • Podstawy zarządzania wiedzą
 • Trendy dotyczące adnotacji i ekstrakcji
 • Trendy w przetwarzaniu strumieni wiadomości i mediów społecznościowych
 • Rozpoznawanie i odkrywanie wiedzy
 • Trendy w zakresie baz wiedzy i mechanizmów jej przetwarzania
 • Systemy zarządzania wiedzą
 • Zarządzanie wiedzą (KM) i przetwarzanie zdarzeń (EP)
 • Przetwarzanie semantyki wiedzy i ontologie
 • Foresight technologiczny i modelowanie ewolucji społeczno-ekonomicznej
 • Analiza i modelowanie procesów biznesowych
 • Zarządzanie procesami biznesowymi
 • Zarządzanie dużymi zbiorami informacji
 • Systemy Wspomagania Decyzji

Deadlines

Zgłaszanie referatów: 27.10.2018
Informacja o akceptacji: 13.12.2018
Rejestracja: 27.12.2018
Camera ready: 10.01.2019

Referaty można zgłaszać do 27 pażdziernika 2018. Informacja o akceptacji do dnia 13 grudnia 2018. Instrukcje dla autorów i dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej konferencji: https://www.iaria.org/conferences2019/eKNOW19.html