Polski
English

Aktualności

2017-03-20

Udział przedstawiciela Fundacji w CEE INNOVATORS SUMMIT w dniach 27-28 marca w Warszawie z udziałem premierów Państw Grupy Wyszehradzkiej

Uczestnicy międzynarodowego kongresu: innowatorzy, start-upy, organizacje pozarządowe zajmujące się innowacyjnością w V4, szefowie działów R&D w dużych firmach poszukujących innowacji oraz przedstawiciele administracji publicznej z regionu. CEE INNOVATORS SUMMIT skupia się na prezentacji praktycznego wymiaru innowacyjności oraz współpracy w tej części Europy.

Program kongresu obejmuje:

  • Podpisanie Deklaracji Warszawskiej w sprawie innowacyjności naszego regionu
  • Prezentacja raportu na temat rynku Venture Capital w regionie CEE
  • Panele i wystąpienia zaproszonych gości

Organizatorzy kongresu:

  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Ministerstwo Rozwoju
  • Ministerstwo Cyfryzacji
  • Polski Fundusz Rozwoju
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Fundusz Wyszehradzki

Strona internetowa kongresu: http://ceeinnovatorssummit.pl