Polski
English

Aktualności

2018-10-04

Konferencja pt. "Anticipation and Anticipatory Systems: Humans Meet Artificial Intelligence", 10-13 czerwca 2019, Uniwersytet Örebro, Szwecja

Konferencja „Anticipation2019” jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy można ze sobą połączyć różne aspekty antycypacji i w jaki sposób eksplorować brakujące ogniwa, które łączą różne antycypacyjne zachowania.

Systemy i sieci antycypacyjne są nowym, lecz szybko zyskującym na znaczeniu narzędziem nauk o przyszłości, w tym foresightu technologicznego.

Konferencja „Anticipation2019” jest próbą odpowiedzi na pytania czy można ze sobą połączyć różne aspekty antycypacji i jak eksplorować brakujące ogniwa, które łączą różne antycypacyjne zachowania. Uczestnicy konferencji będą próbować odpowiedzieć na powyższe pytania, a także czy może istnieć holistyczna nauka antycypacji, czy antycypacja może być paradygmatem, który zrewolucjonizuje sztuczną inteligencję z bardziej holistycznej perspektywy?

Antycypacja jest bogatą koncepcją obejmującą zjawiska kognitywne, kulturowe, i modele badwcze występujące w szerokim zakresie kontekstów i sytuacji. Jako słowo kluczowe, antycypacja występuje w informatyce, automatyce, literaturze, psychologii, neurologii, biologii itp. Jest to obiecujący paradygmat do wspierania interdyscyplinarności i wzajemnego inspirowania się badaczy.

Jednym z zaproszonych prelegentów konferencji (keynote) będzie prof. dr hab. inż. Andrzej Skulimowski, Prezes Fundacji Progress and Business, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tytuł wykładu: "Sieciowe systemy antycypacyjne".

 

Termin przesyłania streszczeń: 28 lutego 2019 r.

Więćej informacji można znaleźć na stronie internetowej konferencji: https://www.oru.se/english/schools/humanities-education-and-social-sciences/conferences/anticipation2019/