Polski
English

Aktualności

2021-04-20

“European approaches towards a Sustainable Digitalization” – międzynarodowe sympozjum online, 6 maja 2021 r., w godz. 15.00-18.00

W grudniu 2020 r. Rada UE zatwierdziła wnioski jak kształtować „Cyfryzację na rzecz środowiska” (‘Digitalization for the benefit of the environment’). W tym samym miesiącu Komisja Europejska zaproponowała pakiet „Ustawy o usługach cyfrowych”, który będzie rozwijany w ciągu najbliższych dwóch lat i ma prowadzić do „europejskiego sposobu” zarządzania gospodarką cyfrową. Sympozjum tworzy forum do debaty między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, nauką i decydentami, jak połączone zostały siły, aby odpowiedzieć na pytanie: Jak można kształtować cyfryzację w sposób, który pielęgnuje wspólne dobra i szanuje granice?

Istniejące analizy pokazują, że obecne formy cyfryzacji zwiększają zapotrzebowanie na zasoby i pogłębiają nierówności społeczne. W związku z tym istnieje pilna potrzeba skoordynowanych działań ze strony społeczeństwa obywatelskiego, nauki i polityki, w tym silnych ram regulacyjnych, aby czerpać korzyści z cyfryzacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i uwzględnić takie wymagania w bieżących procesach politycznych na szczeblu krajowym i unijnym.

Panel otwierający przedstawi zagadnienie i zakres Sympozjum, a trzy równoległe grupy dyskusyjne omówią europejskie podejście do zrównoważonej cyfryzacji z różnych perspektyw.

Wydarzenie jest wspólną inicjatywą Einstein Center Digital Future / TU Berlin, Institute for Ecological Economy Research (IÖW) i Leuphana University.

Więcej informacji na temat sympozjum znajduje się tutaj.