Polski
English

Aktualności

2021-01-04

Zarząd Fundacji podjął decyzję o włączeniu do zakresu audytów wstępnych w ramach projektu SPIN ocenę potrzeb przedsiębiorców w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych związaną ze skutkami epidemii COVID-19

Ocena w szczególności dotyczyć będzie potrzeb przedsiębiorców związanych z organizacją pracy zdalnej, telekonferencji itp. w kontekście ułatwienia starań o uzyskanie pomocy publicznej w zakresie dofinansowania infrastruktury teleinformatycznej w swoich firmach.