Polski
English

Aktualności

2021-02-11

Szwedzkie Centrum Innowacji Cyfrowych (SCDI - Swedish Center for Digital Innovation) zaprasza na dziewięć dwuletnich stanowisk podoktorskich w ramach programu "Wallenberg Digital Innovation"

Termin składania wniosków 31 marca 2021 r., data rozpoczęcia 1 września 2021 r.

SCDI (www.scdi.se) koncentruje się na badaniach w zakresie innowacji cyfrowych, transformacji cyfrowej i przedsiębiorczości cyfrowej. Prowadzi  ścisłą współpracę między badaczami i praktykami. Duża część badań SCDI opiera się na ścisłej interakcji z przemysłem i sektorem publicznym, często z wykorzystaniem danych od swoich organizacji partnerskich. Stanowiska znajdują się w trzech kluczowych lokalizacjach: University of Gothenburg, Umeå University and Stockholm School of Economics

Kandydaci muszą w momencie objęcia stanowiska posiadać stopień doktora w systemach informatycznych lub w ściśle z nimi związanej dyscyplinie (w tym w innych dyscyplinach administracji biznesowej).

Tematy badawcze:

  • Transformacja cyfrowa: procesy i praktyki transformacji cyfrowej w istniejących firmach, przełomowa transformacja ekosystemów i branż, ekosystemy oparte na platformach itp.
  • Administracja cyfrowa: cyfryzacja sektora publicznego, otwarty rząd, transformacja usług publicznych, cyfrowa opieka zdrowotna itp.
  • Konsekwencje biznesowe sztucznej inteligencji i zaawansowanej analizy: konsekwencje sztucznej inteligencji dla strategii, podejmowania decyzji i organizacji, pracy algorytmicznej itp.

W marcu odbędą się nieformalne spotkania na Zoom-ie w celu omówienia stanowisk. Zgłoszenia można przesyłać do Pani dr Taline Jadaan na adres-mail (taline.jadaan@ri.se) wraz z CV, listą publikacji i artykułem dotyczącym rynku pracy, z nagłówkiem tematu “SCDI Wallenberg Postdoc Positions” do 22 lutego 2021 r. Kandydat proszony jest o podanie nazwy kluczowej lokalizacji, do której stara się o przyjęcie.