Polski
English

Aktualności

2022-02-22

Zarząd Wojewódtzwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Rady Programowej na rzecz realizacji projektu SPIN

Rada Programowa projektu SPIN będzie się zajmować planowaniem optymalizacji działań dla wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności w Województwie Małopllskim przy wykorzystaniu projektu SPIN.

Link do uchwały nr 199/2022 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania Rady Programowej działającej na rzecz realizacji projektu pn. „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2069123,uchwala-nr-1992022-zarzadu-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-22-lutego-2022-r-w-sprawie-powolania-rad.html