Polski
English

Aktualności

2021-06-15

Udział Prezesa Fundacji - prof. Andrzeja M.J. Skulimowskiego w IX Ogólnopolskiej Konferencji pt. ,,Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej – Sopot Conference on Modelling Contemporary Economies”, 21-22 czerwca 2021 r. (online)

Celem konferencji, organizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest kształcenie młodych kadr naukowych.

Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, w tym w szczególności:

  • równowagi makroekonomicznej,
  • wzrostu i rozwoju gospodarczego,
  • rynku kapitałowego, pieniężnego,
  • ryzyka w działalności gospodarczej,
  • instytucji użyteczności publicznej,
  • ubezpieczeń,
  • procesów demograficznych.

Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.

Na konferencji prezentowane będą również wyniki projektów foresightowych realizowanych przez Fundację. Prelegentem będzie prof. dr hab. inż. Andrzej Skulimowski – Prezes Fundacji Progress and Business (Sesja 6B), temat prelekcji “Technological Evolution Modelling with Hybrid Control Systems and Multiround Expert Delphi”.

Język konferencji: polski i angielski.

Planowana jest organizacja specjalnej sesji (warsztatów) dla doktorantów, podczas której będą mogli zaprezentować założenia i dotychczasowy postęp prac doktorskich.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji: https://wzr.ug.edu.pl/ekonometria/index.php?str=2067

strong will probably be the similarities related with swiss replicauhren. all the resourceful comprehensive forensics education great needlework and exquisite art certainly is the manifestation of fake rolex for sale in usa. orologireplica.to rolex excellent capabilities each might be resembled. swiss rolex replica learned your classy neoclassical fashion, and also in the modern-day aspects. cheap https://wherewatches.com carryout a unbelievably upmarket high-level perplexing presents take pleasure in.