Polski
English

Aktualności

2021-06-15

Udział Prezesa Fundacji - prof. Andrzeja M.J. Skulimowskiego w IX Ogólnopolskiej Konferencji pt. ,,Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej – Sopot Conference on Modelling Contemporary Economies”, 21-22 czerwca 2021 r. (online)

Celem konferencji, organizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest kształcenie młodych kadr naukowych.

Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, w tym w szczególności:

  • równowagi makroekonomicznej,
  • wzrostu i rozwoju gospodarczego,
  • rynku kapitałowego, pieniężnego,
  • ryzyka w działalności gospodarczej,
  • instytucji użyteczności publicznej,
  • ubezpieczeń,
  • procesów demograficznych.

Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.

Na konferencji prezentowane będą również wyniki projektów foresightowych realizowanych przez Fundację. Prelegentem będzie prof. dr hab. inż. Andrzej Skulimowski – Prezes Fundacji Progress and Business (Sesja 6B), temat prelekcji “Technological Evolution Modelling with Hybrid Control Systems and Multiround Expert Delphi”.

Język konferencji: polski i angielski.

Planowana jest organizacja specjalnej sesji (warsztatów) dla doktorantów, podczas której będą mogli zaprezentować założenia i dotychczasowy postęp prac doktorskich.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji: https://wzr.ug.edu.pl/ekonometria/index.php?str=2067