Polski
English

Aktualności

2018-04-13

5. Międzynarodowa Konferencja nt. Internetu Pojazdów (IOV) 2018 [Aktualizacja] (The 5th International Conference on Internet of Vehicles IOV 2018), Paryż, Francja, 19-22 listopada 2018 r.

IOV 2018 to międzynarodowe forum dla inżynierów i naukowców, służące do zaprezentowania pomysłów, innowacji i doświadczeń w dziedzinie Internetu Pojazdów (IoV - Internet of Vehicles). Na konferencję mogą być zgłaszane artykuły dot. innowacyjnych prac naukowców środowiska akademickiego, przemysłu i rządu, opisujące oryginalne prace badawcze, dzielące się doświadczeniami i spostrzeżeniami, prognozujące trendy i możliwości oraz omawiające politykę, ekonomię i konsekwencje społeczne rozwoju IOV.

Internet pojazdów (IOV) jako ważny komponent inteligentnego miasta jest złożonym, zintegrowanym systemem sieciowym, stymulowanym poprzez współpracę firm i organizacji z różnych branż, m.in. producentów samochodów, układów elektronicznych, firmy telekomunikacyjne, a także instytucji państwowych zainteresowanych wdrażaniem systemów umożliwiających automatyczne przesyłanie komunikatów.

Podobnie jak w przypadku poprzednich konferencji z seri IoV, materiały 5.Konferencji zostaną opublikowanwe w serii LNCS Wydawnictwa Springer.

Termin zgłaszania referatów upływa w dniu 31 lipca 2018.

Strona internetowa konferencji: https://lipn.univ-paris13.fr/~cerin/sc2iovsoca2018.html