Polski
English

Aktualności

2017-05-10

IOV 2017 - 4. Międzynarodowa Konferencja nt. Internetu Pojazdów (The 4th International Conference on Internet of Vehicles), Kanazawa, Japonia, 22-25 listopada 2017 r.

IOV 2017 to czwarta międzynarodowa konferencja dotycząca Internetu pojazdów. Stanowi ona ważne międzynarodowe forum dla inżynierów i naukowców prezentujących innowacyjne pomysły oraz najnowsze osiągniecia naukowe i doświadczenia praktyczne dotyczące „Internetu pojazdów”. Konferencja odbędzie się w dniach 22-25 listopada 2017 r. w mieście Kanazawa w Japonii. Konferencja odbywa się pod auspicjami IEEE. Jednocześnie odbędą się dwie dalsze konferencje: 10th IEEE International Conference on Service-Oriented Computing and Applications (IEEE SOCA) oraz 7th IEEE International Symposium on Cloud and Service Computing (IEEE SC2).

Organizatorzy oczekują zgłoszeń oryginalnych prac badawczych od autorów zarówno z instytucji akademickich, jak i z przemysłowych ośrodków badawczych. Referaty powinny dotyczyć szeroko pojętych zagadnień „Internetu pojazdów”, w tym także prognoz trendów rozwojowych oraz warunków politycznych, ekonomicznych i konsekwencji społecznych rozwoju „Internetu pojazdów”. Podobnie jak w przypadku poprzednich konferencji z serii IOV, planowana jest publikacja materiałów konferencyjnych w serii Lecture Notes in Computer Science Wydawnictwa Springer. Teksty artykułów (do 12 stron formacie LNCS dla artykułow badawczych, do 10 stron dla "Work in Progress" orazdo 8 stron dla prezentacji na sesjach plakatowych należy przesłać za pośrednictwem Easychair: https://easychair.org/conferences/?conf=iov2017 do dnia 15 lipca 2017.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://grid.chu.edu.tw/iov2017/.