Polski
English

Aktualności

2018-06-07

Udział Prezesa Fundacji - prof. Andrzeja M.J. Skulimowskiego w “6th conference FTA2018 – Future oriented- technology analysis 2018 – “Future in the making”, 4-5 czerwca 2018 r., Bruksela, Belgia

Celem konferencji Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) FTA2018 - Przyszłość w przygotowaniu było odkrywanie nowych wyzwań związanych z kształtowaniem polityki przyszłości oraz metodami reagowania na zmiany w niej zachodzące. FTA2018 jest jednym z głównych światowych wydarzeń związanych z foresightem, organizowanym co 3 lub 4 lata przez Dyrekcję Generalną JRC Komisji Europejskiej

Na konferencji FTA2018 wygłoszone zostały dwa referaty przez polskich uczestników, reprezentujących instytucje z Polski i dotyczących projektów badawczych realizowanych w Polsce, m.in. projektu programu ramowego Horizon 2020 o akronimie MOVING, http://moving-project.eu, prof. Andrzeja Skulmowskiego pt. “Strategy building for a knowledge repository with a novel expert information fusion tool” na sesji C2 “Horizon Scanning & Beyond”.

W konferencji uczestniczyli najlepsi eksperci w dziedzinie prognozowania, technologii i oceny polityki oraz planowania strategicznego

Szczegóły znaleźć można na stronie https://ec.europa.eu/jrc/en/fta2018/programme