Polski
English

Aktualności

2021-01-25

W dniu 25 stycznia 1991 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego grono Fundatorów-Założycieli powołało Fundację Progress and Business jako pierwsze w Polsce nowoczesne centrum transferu wiedzy i technologii

oparte o doświadczenia Duńskiego Instytutu Technologicznego, SINTEF i innych partnerów technologicznych z Europy i Ameryki Północnej.

Obchody jubileuszu 30-lecia Fundacji przypadły niestety na okres epidemii i wynikających stąd ograniczeniami w organizacji zgromadzeń.

W związku z tym planowane na dzień 25 stycznia br. uroczystości z okazji 30-lecia ustanowienia Fundacji Progress and Business zostały przełożone na czas po wygaśnięciu epidemii. O terminie uroczystości poinformujemy w odrębnym komunikacie.